Informasjon & Regler


Frigg Oslo FK inviterer ved dette til den tiende bandycupen i klubbens historie – Frigg-Cup #10, anno 2019.

Påmeldingsavgifter: Minigutt/-jenter og lillegutt/-jenter (7’er-lag): Kr. 1200,-. Smågutt (11’er-lag): Kr. 2400,-

Innbetaling til konto: 1503.10.24908 (merk betalingen med lagnavn og årsklasse).

Cupen er åpen for lag i følgende årsklasser:
Minigutt/-jenter, født 2011/12 (Klassen er fulltegnet, videre påmeldinger blir satt på venteliste)
Minigutt/-jenter, født 2010 (Klassen er fulltegnet, videre påmeldinger blir satt på venteliste)
Minigutt/-jenter, født 2009 (Klassen er fulltegnet, videre påmeldinger blir satt på venteliste)
Lillegutt/-jenter, født 2008 (Klassen er fulltegnet, videre påmeldinger blir satt på venteliste)
Lillegutt/-jenter, født 2007 (Klassen er fulltegnet, videre påmeldinger blir satt på venteliste)
Smågutt, født 2005-2006 (Klassen er fulltegnet, videre påmeldinger blir satt på venteliste)

Merk! Erfaringsvis kan det være vanskelig å sette opp rene jenteklasser. Frigg Bandy-cup inngår dessverre ikke i de utvalgte cupene som jentelagene er anbefalt å samle seg om. Men vi vil mer enn gjerne tilstrebe deltagelse av flest mulig jentelag. Det anbefales at jentelagene tar direkte kontakt med cup-ansvarlig før påmelding slik at vi sammen kan finne løsninger til felles beste.

Det anbefales ikke at hele lag fra siste års lillegutt/jenter (2007) spiller opp i småguttklassen (2005/06). Erfaringer har vist at forskjellene i ferdigheter, og ikke minst fysikk, er så store at utbyttet blir negativt for både laget og motstanderne.

2011/12-klassen. Siden yngste klasse favner lag med svært forskjellige erfaring og øvelse, oppfordres det til at lag som er uøvet føyer 12 til lagnavnet, eksempelvis Frigg Blå 12, mens mer øvede lag føyer til 11, eksempelvis Frigg Hvit 11, uavhengig av hvilket årskull laget består av. Frigg-Cup ønsker seg flest mulig jevne og tette kamper, og dette vil hjelpe oss til å sette sammen grupper og kamper hvor lagene har mest mulig like ferdigheter.

Kampprogrammet og Garderobeplanene vil bli sendt ut per e-post og lagt ut på denne siden så snart som mulig etter påmeldingsfristens utløp.

Frigg-Cup spilles etter gjeldende regler, føringer og anbefalinger fra Norges Bandyforbund (www.bandyforbundet.no/bandy). Alle – spillere, ledere og publikum – oppfordres til å følge Bandyregionens Foreldrevettregler og nylige rundskriv fra NBF om nulltoleranse for mishagsytringer mot dommerne.

Minigutt/-jenter spiller 7er-bandy på i alt fire baner på Frogner stadion, hvor vantene trekkes et gitt antall meter inn for at banen ikke skal bli for stor. Banestørrelsen vil således bli tilpasset barnas alder og ferdigheter i overenstemmelse med denne type anbefalinger fra NBF.

Minigutt/-jenter spiller 7er-bandy på i alt fire baner på Frogner stadion, hvor vantene trekkes et gitt antall meter inn for at banen ikke skal bli for stor. Banestørrelsen vil således bli tilpasset barnas alder og ferdigheter i overenstemmelse med denne type anbefalinger fra NBF.

Yngste Lillegutt/-jenter (2008) spiller 7er-bandy på i alt fire baner på Frogner stadion. Vantene trekkes helt ut i løpebanen for hurtigløp og til ballfangernettene slik at stadions samlede isflate på 68×114 m utnyttes fullt ut.

Smågutt spiller 11er-bandy på standard merket bane for 11er-spill.

Alle lag får spille minimum 3 kamper (Det tas forbehold mot uforutsette hendelser som for eksempel et lag som ikke møter)

Det spilles sluttspill (semifinaler, bronsefinale, finale) i klassene eldste lillegutt/-jenter (født 2006) og smågutt (født 2004/05)

For rangering av lagene etter seriespill kommer NBFs regler §8, punkt 6, til anvendelse: a) flest poeng i grunnspillet, b) flest poeng i innbyrdes oppgjør, c) målforskjell i innbyrdes oppgjør, d) flest scorede mål i innbyrdes oppgjør, e) målforskjell i grunnspillet, f) flest scorede mål i grunnspillet. NB! For punkt b-f lages en innbyrdes tabell for alle lagene i gruppen som ender på samme poeng.

Hvis to lag fra samme klubb når semifinalen skal disse spille mot hverandre. Ved uavgjort etter full tid, avgjøres semifinaler/finaler ved straffer (3 straffer til hvert lag, deretter evt. en og en straffe til avgjørelse).

Det er ikke tillatt å flytte spillere mellom lag fra samme klubb – ”toppe lagene” (med mindre det oppstår skader eller lignende underveis); hvert lag skal levere laglister i sekretariatet min. en halv time før første kampstart!

Spilletiden er 1 x 25 min. (alle klasser, inkl. sluttspill). Lagene er selv ansvarlig for å være presis på plass på banen til den tiden som er gitt i kampprogrammet for avslag.

Time-out er ikke tillatt i Frigg-Cup.

Alle spillere blir premiert! Premieutdeling holdes løpende etter at gruppene er ferdigspillt. De tre beste lagene i sluttspillklassene vil også få pokal. I tillegg er det satt opp en vandrepokal til seirende lag/klubb i småguttklassen. Denne pokalen må vinnes av en og samme klubb tre år for at klubben skal få pokalen til odel og eie.

Utvisninger kun i sluttspillsklassene (se over): 2 og 4 minutter.

Hjemmelaget i hver kamp er ansvarlig for å stille med nok baller, minst 6 på liten bane og 12 på stor.

Lagene som spiller første eller siste kamp skal hjelpe til med å legge og fjerne vant, mål og hjørneflagg.

Dispensasjoner gitt av bandykrets/-region for denne sesongen er også gyldige i Frigg-Cup. Disse skal kunne fremvises ved behov.

Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet innen en time fra kampslutt. Protestgebyr på kr. 500 leverers sammen med protesten og refunderes hvis protesten godtas. Protesten skal behandles av turneringsledelsen, inkl. dommeransvarlig.

Det er strengt forbudt å gå på isen uten skøyter. Lagledere, foreldre og publikum kan stå på tribunen og på (den isfrie) kjøreveien rundt den islagte flaten. Det er plass til spillere og lagledere med skøyter mellom banene og ikke minst på ”skalkene”. Det anbefales at alle ledere på skøyter også bruker hjelm.